14 oktStookolie: Goedkoper én Miliebewust!

Stookolie is een fossiele brandstof, en dit wil zeggen dat ze ontstaan zijn uit plantaardige en dierlijke restanten in de aarde, uit oudere tijdperken. Dit is in feite niet helemaal correct uitgedrukt, aangezien stookolie zoals wij die kennen in feite een verwerkt product is van de ruwe fossiele brandstof waar ze van is afgeleid. Hoewel een fossiele brandstof zich in feite niet “milieuvriendelijk” mag noemen, kan van stookolie toch worden gezegd dat de milieubalans overwegend positief is. Dit heeft verschillende redenen.

Enerzijds is het zo dat niet enkel gekeken moet worden naar de verbranding of het verbruik alleen. Ook de winning, de productie en het transport naar de klant zijn van belang. Stookolie is een brandstof die al jaren de huizen verwarmd. Op vlak cv fotovan gewin en productie is al een hele weg afgelegd en er wordt nog dagelijks geïnnoveerd. Grote bedrijven spannen zich in om alles efficiënt te laten verlopen, en doen er alles aan om voor overheidspremies in aanmerking te komen. Aanpassingen in het proces vormen dus geen probleem.

Vervolgens worden de ketels telkens energiezuiniger. Hoogrendementsketels die ervoor zorgen dat uitstoot beperkt en/of herbruikt wordt, zijn tegenwoordig eerder de regel. Ook wordt in huizen en rond de ketels gezorgd voor voldoende thermische isolatie, zodat niets aan energie verloren gaat. Ook wat branders betreft is er genoeg keuze en een minimum aan uitstoot van gassen kan worden gegarandeerd.

Tenslotte is het mogelijk om een centrale verwarming met stookolie te laten samenwerken met milieuvriendelijke energiebronnen, zoals zonne-energie of warmtepompen. Zonnepanelen of een warmtepomp bieden dan de basis. Pas wanneer er niet genoeg energie kan worden opgewekt door de zon of de elektrische pomp, treedt het verwarmingssysteem op stookolie bij. Financieel gezien is dit ook interessant: niet alleen door de premies, de energie zelf is gratis! Stookolie in combinatie met extra groene inspanningen is met andere woorden de optimale oplossing! Stookolie-experts Groep Verboven laten ons weten dat ze steeds vaker geweldige rendementen zien van een combinatie Stookolie/zonnepanelen.

Uiteraard is het ook steeds belangrijk om rationeel met energie om te springen. Enkele kleine gewoontes kunnen al veel bijdragen tot een beter milieu. Verwarm op een goede temperatuur, en zet de verwarming uit ’s nachts of bij afwezigheid. Isoleer je huis goed, laat dit door experten controleren. Neem eens wat vaker een douche dan een bad.

Kortom: stookolie is geen boosdoener voor het milieu. Dat men er verstandig mee moet omspringen, geldt voor alle energiesystemen.

No comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment