11 sepVennootschapsbelasting voor intercommunales: does it make sense?

hoogspanningslijnenSinds 1 januari 2015 voerde de nieuwe Vlaamse regering een kersverse maatregel in: intercommunales moeten vennootschapsbelasting betalen. Het betreft aanslagjaar 2015 voor boekjaren die ten vroegste werden afgesloten op 1 juli 2015. Het doel van de federale regering is duidelijk; men wil een rechtvaardiger belastingsysteem op poten zetten. Daarbij zou er volgens de ‘bedenkers’ meer sprake zijn van loyale fiscale concurrentie tussen de privé- en de overheidssector. Ik stel me samen met het merendeel van de Belgen de volgende vraag: houdt deze invoering wel steek?

Intercommunales in België

Ons landje telt welgeteld 225 intercommunales. Voor wie niet bekend is met deze term; deze omvat lokale overheidsbedrijven die eigendom zijn van meerdere gemeenten. Omschrijf het gerust als samenwerkingsverbanden van gemeenten. Denk aan dienstverleningen zoals het distribueren van drinkwater, het beheren van crematoria en zwembaden, afvalbeheer en dergelijke meer. De intercommunales werden opgericht met twee doelen voor ogen. Eerst en vooral is er het besef dat problemen niet ophouden aan de grens van een gemeente. In dat geval is een grootschaligere en gezamenlijke aanpak de juiste oplossing. Onderling kan er in vele gevallen op een resultaatgerichte manier een plan van aanpak worden uitgewerkt. Het tweede doel streeft dan weer een efficiënter beheer na. Soms is het nu eenmaal eenvoudiger, effectiever én goedkoper als gebundelde krachten van meerdere gemeenten problemen aanpakken en de controle over een bepaalde situatie bewaren.

Intercommunale vennootschapsbelasting: even inzoomen

Tot het einde van 2014 genoten de intercommunales op fiscaal gebied een behandeling die gelijkaardig is aan die van hun gemeenten. Maar dat is voortaan verleden tijd. De intercommunale samenwerking wordt sinds begin 2015 onderworpen aan vennootschapsbelasting. Dit zal extra inkomsten teweegbrengen om zo de financiële doelstellingen op federaal gebied na te streven. Een zaakje dat stinkt. Gaat het echt om een financiële schikking of schuilt er een achterliggend motief?

Particulier ook de klos

Ook de consument zal deze regeling voelen. Immers, de intercommunales achten het nodig om de vennootschapsbelasting te financieren met hoge tarieven. Initieel zou dit enkel gelden voor gas en elektriciteit, maar dat mag je als Vlaming mooi vergeten. Ook drinkwater, leuke zwembadbezoekjes en crematies zullen nooit meer zoals vroeger zijn. Ik vraag het me af: hoe komt deze nieuwe bepaling onze economie ten goede?

No comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment