10 augDe rente op een woonlening: kan ze nóg verder zakken?

HypotheekleningHet is zover: de rente voor de woonkredieten is historisch laag. In 2014 was er al sprake van een extreem lage hypotheekrente, maar nu kán die rente zelfs niet verder zakken!

Voornaamste oorzaak

Het is niet lang zoeken naar de oorzaak van de lage rente op de woonlening. Deze is ongetwijfeld het gevolg van de lage inflatie die zich uitstrekt over heel Europa. Het algemene prijspeil stijgt amper. De afnemende vraag en beperkte loonstijging maken dat de economische crisis prominenter dan ooit aanwezig is. Die lage inflatie oefent dan ook een directe impact uit op de marktrente voor woonkredieten. Wist je trouwens al dat de ECB (Europese Centrale Bank) de beleidsrente in 2014 een aantal keren verlaagde? Diezelfde ECB heeft verder nog schuldtitels van banken opgekocht. Het doel was duidelijk: de ECB wilde bestedingen stimuleren. In maart begon ze met het opkopen van staatsobligaties. Een noodmaatregel die zou moeten resulteren in een luttele 1.1140 miljard euro in de Europese economie. Deze extra vraag heeft echter ook een direct resultaat: de kapitaalmarktrente daalt verder.

Wist je dat…

… er sinds het jaar 2014 steeds meer concurrentie heerst op de hypotheekmarkt? En het gaat er nogal hard aan toe. Als kredietmakelaar het laagste tarief hanteren op een steeds kleinere en wankelende markt is als het ware een uitdaging. Dus niet alleen particulieren dragen de gevolgen van die lage hypotheekrente.

Lage hypotheekrente: gebeurt er nu en binnenkort?

Hoewel er een lichte groei waarneembaar is in de Europese economie, kan er amper gesproken worden van een herstel. En dan nog: er is nauwelijks sprake van enige stabiliteit, wat de lage hypotheekrente niet ten goede zal komen. Integendeel, de rente op een woonlening zal komende maanden enkel nog meer dalen.

No comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment