10 augDe rente op een woonlening: kan ze nóg verder zakken?

HypotheekleningHet is zover: de rente voor de woonkredieten is historisch laag. In 2014 was er al sprake van een extreem lage hypotheekrente, maar nu kán die rente zelfs niet verder zakken!

Voornaamste oorzaak

Het is niet lang zoeken naar de oorzaak van de lage rente op de woonlening. Deze is ongetwijfeld het gevolg van de lage inflatie die zich uitstrekt over heel Europa. Het algemene prijspeil stijgt amper. De afnemende vraag en beperkte loonstijging maken dat de economische crisis prominenter dan ooit aanwezig is. Die lage inflatie oefent dan ook een directe impact uit op de marktrente voor woonkredieten. Wist je trouwens al dat de ECB (Europese Centrale Bank) de beleidsrente in 2014 een aantal keren verlaagde? Diezelfde ECB heeft verder nog schuldtitels van banken opgekocht. Het doel was duidelijk: de ECB wilde bestedingen stimuleren. In maart begon ze met het opkopen van staatsobligaties. Een noodmaatregel die zou moeten resulteren in een luttele 1.1140 miljard euro in de Europese economie. Deze extra vraag heeft echter ook een direct resultaat: de kapitaalmarktrente daalt verder. Read more…

26 janWoonleningen en fiscale aftrekbaarheid.

Voor al de mensen die bouwplannen hadden, of zij die graag een huis wilden kopen en van het plan hebben afgezien, en wie aan het panikeren is omdat er een en ander verandert aan de aftrekbaarheid van woonleningen: STOP DAARMEE.

hypotheekEr verandert namelijk niets – als we Freya Van den Bossche mogen geloven, althans.

Een paar weken geleden raakte bekend dat het systeem gewijzigd zou worden. Woonkredieten zouden niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Van “enkel de nieuwe woonleningen”, werd het al snel “ook de bestaande woonleningen”, dus algehele frustratie in het land. Begrijpelijk: een woonlening maakt al snel het verschil op je belastingsbrief. Maar de angst bleek dus ongegrond: in plaats van dat de federale regering je het belastingsvoordeel toekent, zal nu de Vlaamse regering moeten zorgen voor dat extra duwtje in de rug. Voor reeds bestaande hypothecaire kredieten verandert er niets behalve de oorsprong van het geld. Voor leningen die nog moeten worden aangegaan is men er nog niet geheel uit: hetzelfde systeem, of een bonus of nog iets anders. Feit is dat er vervanging komt, en dat vooral voor jonge starters wel interessant.

Om dus maar te zeggen, bezoek Batibouw gerust binnenkort en berg niet alles op onder je matras: huizen zijn misschien duur maar met huur betalen win je ook niets!